၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၉ ရက္

 ႏွစ္(၇၀)ျပည့္ အာဇာနည္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးေက်ာင္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ား၊ ပရဟိတေဂဟာမ်ား၏ ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပံုျပင္၊ က်ပန္းစကားေျပာျပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလးပညာေရးေကာလိပ္ ပညာတန္ေဆာင္ခန္းမတြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီ နာယကဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဇနီး ေဒါက္တာယုယုေမတက္ေရာက္အားေပးခ်ီးျမွင့္သည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာေက္ာမတီ ဥကၠဌ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ အမ်ဳိးသမီးေက်ာင္းမ်ား၊ မူလတန္းၾကိဳေက်ာင္းမ်ား၊ မသန္စြမ္းေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ ပရဟိတေဂဟာမ်ားမွ ကေလးငယ္မ်ားက ကဗ်ာ၊ သီခ်င္း၊ ပံုုျပင္၊ က်ပန္း စကားေျပာစြမ္းရည္မ်ားျဖင့္ ျပိဳင္ပြဲဝင္ေဖ်ာ္ေျဖတင္ဆက္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ အကဲျဖတ္ဒိုင္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳလက္ေဆာင္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ဆုရ ကေလးငယ္မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားကိုလည္းေကာင္း တိုင္းေဒသၾကီး အမ်ဳိးသမီးေရးရာေကာ္မတီဥကၠဌ ဝန္ၾကီး ဦးမ်ဳိးသစ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဆုမ်ား ခ်ီးျမွင့္ၾကသည္။