၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္

 မႏၲေလးတုိ္င္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ ယာယီ လက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးထားေသာ မိုးမိတ္ၿမိဳ႕မွ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးအတြက္ ကေမာၻဇအနာဂါတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္းက ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေပးအပ္ပြဲကုိ ယေန႔ နံနက္ ၁၁နာရီက ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴးရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ဝင္းႏွင့္ မလွလွေထြးတုိ႔ထံ ကေမာၻဇအနာဂါတ္အလင္းတန္းျမန္မာေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အထက္ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာ ဦးတင္ထြန္းက ေထာက္ပံ့ေငြက်ပ္ သိန္း ၁၀၀ ေပးအပ္သည္။

 ထုိ႔ေနာက္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးမွဴးရံုးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက ကေလးႏွစ္ဦး၏ က်န္းမာေရးအေျခအေနမ်ား၊ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးမႈအေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ ကေမာၻဇအနာဂါတ္အလင္းတန္းျမန္မာ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ အထက္ျမန္မာျပည္ တာဝန္ခံ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါရုိက္တာတုိ႔က ကေလးငယ္အား ယုယေႏြးေထြးစြာျဖင့္ ႏွစ္သိမ့္စကားမ်ား ေျပာၾကားၾကသည္။

  လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ ယာယီေစာင့္ေရွာက္ေပးေနေသာ ကေလးငယ္ႏွစ္ဦးမွာ အသက္ ၁၂ႏွစ္အရြယ္ႏွင့္ အသက္ တစ္လသားရွိ မိန္းကေလးမ်ားျဖစ္ၿပီး မုိးမိတ္ၿမိဳ႕၊ ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ အာဟာရျပတ္ၿပီး ေရာက္ရွိေနေသာ ကေလး ေလးဦးအနက္ အသက္ရွင္ က်န္ရွိေနသူ မ်ားျဖစ္သည္။

 မုိးမိတ္ၿမိဳ႕၊ ေက်ာက္လံုးႀကီးေက်းရြာတြင္ ေနထုိင္ၾကသည့္ မိဘႏွစ္ပါးစလံုးမွာ မူးယစ္ေဆးစြဲေနသူမ်ားျဖစ္၍ ကေလးမ်ားအား အေဒၚျဖစ္သူထံအပ္ႏွံထားခဲ့ ရာမွ ကေလးျပဳစုေရးဌာနသုိ႔ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ကာ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနေစာင့္ေရွာက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးမွဴးရံုး၊ လားရႈိးခရုိင္ လူမႈဝန္ထမ္းရံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရံုးတုိ႔မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ မုိးကုတ္ၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ေဆးရံုႀကီးမွ ေဆးရံုအုပ္ႀကီးတုိ႔၏ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ၊ မုိးကုတ္ေဆးရံုမွ သူနာျပဳဆရာမႀကီး၊ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးအရာရွိ၊ ျမတ္ေစတနာ လူမႈကူညီေရးအသင္း၊ ရတနာသိဒၵိပရဟိတေဂဟာ တုိ႔၏ ကူညီမႈမ်ားျဖင့္ ၾသဂုတ္ ၂ရက္ ည ၇နာရီခြဲခန္႔က မႏၲေလးသုိ႔ေရာက္ရွိၿပီး ကေလးျပဳစုေရးဌာနတြင္ ယာယီလက္ခံေစာင့္ေရွာက္ေပးထားသည္။

 လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနတြင္လည္း ဌာနတြင္း ဆရာဝန္၊ သူနာျပဳဆရာမႀကီး၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ားက အသက္တစ္လသားရွိ မပီပီေအး၏ က်န္းမာေရး အတြက္ အနီးကပ္ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ေပးလ်က္ရွိၿပီး အသက္ ၁၂ႏွစ္အရြယ္ရွိ မလွလွေထြးအား ဘာသာစကားကြ်မ္းက်င္သူျဖင့္ ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိသည္။

 ေဆးစြဲေနေသာ မိဘႏွစ္ဦးအား ေဆးျဖတ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ျခင္း၊ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အလုပ္အကုိင္ရရွိေစေရး၊ ေရရွည္ အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိသည္။