၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၅ ရက္

မႏၲေလး၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ျပည္ႀကီးရန္လံုရပ္ကြက္၊ ၈၆ လမ္း၊ ၁၅ လမ္းႏွင့္ ၁၇ လမ္းၾကားရွိ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုးေရွ႕၌ ျပည္ႀကီးရန္လံု ရပ္ကြက္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႔ႏွင့္ World Vision International Myanmar (Aung Myay Thar Zan)တို႔ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ လူကုန္ကူးမႈအသိပညာေပး ေျမစိုက္ပိုစတာစိုက္ထူျခင္းႏွင့္ဖြင့္ပြဲကို စက္တင္ဘာ ၅ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါရံုးေရွ႕၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ေအာင္၊ အမွတ္(၁၁)လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔စု(မႏၲေလး)မွ ရဲမွဴးမ်ိဳးဇင္၊ World Vision International Myanmar မွ စီမံခ်က္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚေနာ္မာေသာႏွင့္အဖြဲ႔၊ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေဒၚစမ္းယုႏိုင္၊ အမွတ္(၄)နယ္ေျမရဲစခန္းမွဴး ရဲအုပ္ျမတ္ေက်ာ္သူ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္းမူးယစ္ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴးအသင္း တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ဦးမိုးသန္းဦး၊ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္မိုးလြင္ႏွင့္ အကြက္တာဝန္ခံမ်ား၊ (၁၉)ရပ္ကြက္မွ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ရပ္ကြက္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေဒၚေအးေအးသန္းႏွင့္အဖဲြ႔ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ မိခင္ႏွင့္ကေလး ေစာင့္ေရွာက္ေရးအသင္းဝင္မ်ား၊ ရပ္မိ၊ ရပ္ဖမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဒုတိယအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုးျမင့္ေအာင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕နယ္အမ်ိဳးသမီးေရးရာအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေဒၚစမ္းယုႏိုင္၊ အမွတ္(၁၁)လူကုန္ကူးမႈတားဆီးႏွိမ္နင္းေရး ရဲတပ္ဖြဲ႔စု(မႏၲေလး)မွ ရဲမွဴးမ်ိဳးဇင္၊ World Vision International Myanmar မွ စီမံခ်က္ နယ္ေျမတာဝန္ခံ ေဒၚေနာ္မာေသာတို႔က ပဥၥမအႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံလူကုန္ကူးမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔ အႀကိဳ အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးဆိုင္ရာ အေရးေပၚ Hot Line ဖုန္းနံပါတ္ေျမစိုက္ပိုစတာအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ရဲမွဴးမ်ိဳးဇင္ႏွင့္အဖြဲ႔က လူကုန္ကူးမႈတားဆီးကာကြယ္ေရးအသိပညာေပး လက္ကမ္းစာေစာင္မ်ား ျဖန္႔ေဝခဲ့ၾကသည္။