၂၀၁၇ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ရက္

 လူမႈဝန္ထမ္းကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာန မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနက ႀကီးမွဴးဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအေထာက္အကူျပဳ  အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကုိ စက္တင္ဘာ ၈ရက္ နံနက္ ၉နာရီခြဲက မႏၲေလး၊ အမရပူရၿမိဳ႕နယ္၊ ေရႊၾကက္ယက္ေက်းရြာ ရတနာပံုမဟာလယ္ျပင္ေက်ာင္းတုိက္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

 အခမ္းအနားသုိ႔ ရတနာပံုမဟာလယ္ျပင္ေက်ာင္းတုိက္ ပဓာန နာယက တုိ္က္အုပ္ဆရာေတာ္ ဘဒၵႏၲသုမန၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္း ဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္မာေအး၊ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ ေဒၚခင္ေအးမူ၊ လက္ေထာက္နည္းျပ ေဒၚေနဇာဝင္း၊ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚခင္မာေအးက သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းတြင္ ထူးခြ်န္ဆုရရွိခဲ့ေသာ ေရႊေလးေက်းရြာ ကြက္သစ္(၃)မွ မေဝေဝလြင္အား အပ္ခ်ဳပ္စက္တစ္လံုးကုိ ထုိက္တန္စြာ ဂုဏ္ျပဳ ခဲ့သည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန အိမ္တြင္းသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္းအေနျဖင့္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကုိ တစ္လၾကာ ေအာင္ျမင္စြာ စနစ္တက်သင္ၾကားေပးႏုိ္င္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းကုိ (၉-၉-၂၀၁၇)ရက္မွ (၉-၁၀-၂၀၁၇)ရက္အထိ ဆက္လက္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။