၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္

 ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေရႏွင့္သန္ရွင္းမႈဌာန၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ႏွင္းဆီေဆာင္၊ အငွားအိမ္ရာ စြန္႔ပစ္ေရသန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းအတြက္ အိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူျခင္းအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးေကာ္မတီ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပရာ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 အခမ္းအနားသို႔ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင္သန္း၊ ဦးခိုင္ျမင့္၊ လမ္းတံတားဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးေအာင္၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ ဌာန ဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ကုန္ရံုဌာန ဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းႏွင့္ စစ္ေဆးေရးဌာန၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာနတို႔မွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ တင္ဒါဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္ ကုမၸဏီခုနစ္ခုတို႔မွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားရာ၌ “စည္ပင္သာယာေရးဆိုင္ရာ တင္ဒါလုပ္ငန္း မ်ားကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔၏ တာဝန္ေပးခ်က္အရ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ ယခုအိတ္ဖြင့္တင္ဒါေခၚယူသည့္ ကမ္းနားလမ္း ႏွင္းဆီေဆာင္ အငွားအိမ္ရာ စြန္႔ပစ္ေရ သန္႔စင္မႈလုပ္ငန္းသည္ မိမိ၏လက္ရွိဌာန သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးလည္း ျဖစ္သည့္ အတြက္ ယခုတင္ဒါကို စိတ္ပါဝင္စားပါေၾကာင္း၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို SMART CITY ျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့အခါမွာ Waste ေတြကို ဘယ္လိုရွင္းမလဲဆိုတာကို မိမိတို႔အေနျဖင့္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကမွာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တင္ဒါေခၚယူရာတြင္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည့္လုပ္ငန္းရွင္၏ တင္ျပပံု၊ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပန္လည္သံုးသပ္ၿပီး ကိုယ့္ၿမိဳ႕အတြက္ ျပည္သူရဲ့ေငြေတြကို အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ တန္ဖိုးအရွိဆံုးျဖစ္ေအာင္ သံုးစြဲသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း”စသည္ျဖင့္ ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီဝင္ ေဒၚျမင့္ျမင့္သန္းက တင္ဒါေခၚယူမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးေျပာၾကားရာတြင္ “ႏွင္းဆီအိမ္ရာ၏ ေရဆိုးသန္႔စင္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းကို အက်ိဳးအျမတ္ အဓိကမထားဘဲ လုပ္ငန္းၿပီးစီးသည့္အခါ ျမစ္ေရသန္႔စင္မႈကို မည္မွ်အတိုင္း အတာအထိ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္မည္ဆိုသည့္ အေနအထားကို ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း”ျဖည့္စြက္ေဆြးေႏြးသည္။

 ထို႔ေနာက္ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈဌာန ဌာနမွဴး ဦးမ်ိဳးသန္႔က တင္ဒါစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းမ်ားကို ဖတ္ၾကားတင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ တင္ဒါဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကသည့္ ကုမၸဏီခုနစ္ခုက မိမိတို႔ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို အဖြဲ႔လိုက္ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး တင္ဒါေရြးခ်ယ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ တင္ဒါေကာ္မတီဥကၠ႒ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက ျပည္သူ႕ေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္မည့္လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္အတြက္ အေအာင္ျမင္ဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုးအေျဖထြက္လာေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ပါေၾကာင္းျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္အမွာစကားေျပာၾကား၍ အခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းလိုက္သည္။