၂၀၁၇ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၂၅ ရက္

မိတၳီလာတြင္ ျပည္သူ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပား ၁၀၀ ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို စက္တင္ဘာ ၂၄ ရက္ မြန္းလြဲ ၂ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈရံုးတြင္ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန(ရံုးခ်ဳပ္)၊ စီမံေရးရာဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သိုက္ဝင္းက အမွာစကားေျပာ ၾကားၿပီး အက္ရွင္ေအ့ဒ္ျမန္မာ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ မန္ေနဂ်ာ ေဒါက္တာ စီတဲကုမာက ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အက္ရွင္ေအ့ဒ္ ျမန္မာ၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈေပးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္ၾကည္က ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈရံုးမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားရွိေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေျခအေနမ်ားကို ခရိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ထြန္းက ရွင္းလင္း ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေရငံ(အေရွ႕)၊ ဆြာေတာ၊ သစ္ဆိမ့္ပင္၊ ၿမိဳင္သာ၊ မက်ီးခ်ိဳ၊ ေရငံ(အေနာက္)ေက်းရြာမ်ားမွ ေဒသခံ ၁၀၀ ဦးအား အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားကို အမွတ္(၁) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မိုး၊ အမွတ္(၂)မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးစိုးသန္း၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္သိုက္ဝင္းႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေပးအပ္သည္။

 ဆက္လက္၍ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္က ျပည္သူ႔ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ကူညီေဆာင္ရြက္သည့္ အက္ရွင္ေအ့ဒ္ျမန္မာႏွင့္ ေက်းလက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလူငယ္မ်ားအား ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္ျပည့္ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရးကတ္ျပားမ်ားရရွိသူမ်ား ကိုယ္စား ေရငံ (အေနာက္)ေက်းရြာေဒသခံ မခိုင္လျပည့္ဝင္းက ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသည္။