၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တုိဘာ ၂၄ရက္

 သဘာဝေဘး ႀကံ့ႀကံ့ခုိင္ရင္ဆုိင္တုံ႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျပည္သူလူထုအတြင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေရာက္ရွိေစရန္ႏွင့္ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရပ္ရြာလူထု၊ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေစရန္ ရည္ရြယ္၍ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ သဘာဝေဘးေလ်ာ့ပါးေရး ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လူငယ္(နည္းျပ)သင္တန္းကို မႏၲေလး၊ ျပည္ႀကီးတံခြန္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ မႏၲေလးခ႐ုိင္ Community Centre သင္တန္းခန္းမတြင္ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေနမ်ိဳးထြန္းက သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ၎ေနာက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ တုိင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး ေဒၚေဝေဝၿဖိဳးက Community Centre ဖြင့္လွစ္ထားရွိမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကုိ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 အဆိုပါသင္တန္းကို ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္မွ ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္ထိ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဌာနဆိုင္ရာမ်ားမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၃၀)ဦး၊ အရပ္ဘက္လူမႈ႔အဖဲြ႔အစည္းမ်ားမွ (၃၀)ဦး စုစုေပါင္း သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၆၀)ဦး၊ တက္ေရာက္ၾကသည္။

 သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။