၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္

  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈ ပေပ်ာက္ေရး (၁၆)ရက္တာ လႈပ္ရွားမႈအထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ထာဝရဖဲႀကိဳးျဖဴ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲကို ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္ ညေန ၅ နာရီက မႏၲေလး၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မေနာ္ရမၼံကြင္းတြင္ က်င္းပသည္။

 အဆုိပါ သံခ်ပ္ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရဖဲြ႔ဝင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး တိုင္းေဒသႀကီး အမ်ိဳးသမီးေရးရာေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးသစ္၊ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးမ်ား၊ သံခ်ပ္ဝါသနာရွင္မ်ား၊ သံခ်ပ္အသင္းမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ေမတၱာႏွင့္ အ႐ိုင္းတို႔က ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာက္ ေအာင္စံေမာင္သံခ်ပ္အဖြဲ႔၊ တမာရိပ္သံခ်ပ္အဖဲြ႔၊ ေစတနာမြန္သံခ်ပ္အဖြဲ႔တို႔က ၄၅ မိနစ္စီ ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ အကဲျဖတ္ဒိုင္လူႀကီးမ်ားက အမွတ္ေပးၾကသည္။ သံခ်ပ္အဖဲြ႔မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈအၿပီးတြင္ ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီတြင္ ခင္မဒီအဖြဲ႔၊ ဥပေဒခ်စ္သူအဖြဲ႔၊ မန္းေရႊျပည္မွ သက္တံ့မ်ား၊ ကာဒိုင္းႏွင့္ United Women အဖြဲ႔တို႔က ပါဝင္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။