၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္

ျပင္ဦးလြင္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ ပန္းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ရက္ နံနက္ ၁၀နာရီက အဆုိပါ အမိ်ဳးသား ကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္အတြင္း၌က်င္းပရာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ခရုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ၿမို႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ခရုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဌာနဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လူမႈေရးအသင္းအဖြဲ႔မ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ခရီးသြားျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ (ျပင္ဦးလြင္)ပန္းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ သစ္ေတာႏွင့္ သယံဇာတဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေအာင္ခင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာခင္ေမာင္ေဌးႏွင့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္မင္းတုိ႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ အမ်ိဳးသားကန္ေတာ္ႀကီးဥယ်ာဥ္ (၁၂)ႀကိမ္ေျမာက္ (ျပင္ဦးလြင္)ပန္းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက ပန္းမ်ိဳးစံုခင္းက်င္းျပသထားေသာေနရာမ်ား၊ သစ္ခြ၊ ပ်ိဳးဥယ်ာဥ္ျခံႏွင့္ ေစ်းေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကၿပီး ေတးသံရွင္ ဆုန္သင္းပါရ္က ပန္းပြဲေတာ္ဖြင့္ပြဲ အထိမ္းအမွတ္ေတးသီခ်င္းမ်ားျဖင့္ သီဆုိေဖ်ာ္ေျဖဧည့္ခံသည္။ ပန္းပြဲေတာ္ကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ရက္မွ ၃၁ရက္အထိ ပန္းေပါင္းစံုျဖင့္ ခင္းက်င္းျပမည္ျဖစ္သည္။