၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စက္မႈနည္းပညာရွင္အသင္းမွ ႀကီးမွဴး၍ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျပပြဲ၊ နည္းပညာ ေဟာေျပာပြဲ အခမ္းအနားကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမ ျပပြဲ မုခ္ဦးေရွ႕တြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ ျပပြဲျဖစ္ေျမာက္ေရး အဓိက ပ့ံပိုးကူညီေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ ေလေအးေပးစက္ႏွင့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား ခင္းက်င္းျပသထားမႈမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈအားေပးၾကသည္။

 ျပပြဲတြင္ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား၊ အဝတ္ေလွ်ာ္စက္မ်ား၊ အိမ္တြင္းအလွဆင္ပစၥည္းမ်ား၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ တင္သြင္းေသာ ေလေအးေပးစက္မ်ားအပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၂၈ ခုမွ ျပခန္းေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ခင္းက်င္းျပသထားၿပီး ကုမၸဏီမ်ားက ထုတ္ကုန္မ်ားအား အထူးႏႈန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးရာ လာေရာက္ဝယ္ယူသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားလ်က္ရွိသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား အေရာင္းပြဲေတာ္ကို ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္အထိ နံနက္ ၉ နာရီမွ ည ၇ နာရီအထိ ျပသေရာင္းခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားကလည္း ေလေအးေပးစက္ဆိုင္ရာ နည္းပညာေဟာေျပာပြဲမ်ားလည္း က်င္းပလ်က္ရွိသည္။