၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္

 မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီပိုင္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၂ လမ္း၊ ၃၆ လမ္းႏွင့္ ၃၇ လမ္းၾကားရွိ ယခင္ နဒီျမန္မာဟိုတယ္ႏွင့္ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ကားႀကီးဝင္းအနီး အက်ယ္အဝန္းစုစုေပါင္း ၃ ဒသမ ၁၅၆ ဧကတြင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ တည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အေျခအေနမ်ားကို မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ သယံဇာတႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္၊ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ဦးျမင့္ေအာင္မိုးႏွင့္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ေအာင္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဦးရဲမြန္၊ ေကာ္မတီဝင္ေဒါက္တာ သစ္ဆင္းႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇာေအာင္၊ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးမင္းေအာင္ျမင့္စိုး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ သန္႔ရွင္းေရးဌာန၊ အေဆာက္အအံုႏွင့္ ကုန္႐ံုဌာန၊ အခြန္ဌာနတို႔မွ ဌာနမွဴး၊ ဒုတိယဌာနမွဴးမ်ားအဖြဲ႔သည္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ ညေန ၃ နာရီက ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကသည္။

 တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား တာဝန္ရွိသူမ်ားက နဒီျမန္မာဟိုတယ္ ဧရိယာအတြင္းရွိ အေဆာက္အအံုမ်ား၏ လက္ရွိ အေျခအေနကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ တုိင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးက စီမံကိန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္မည့္ ေျမေနရာျဖစ္၍ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းက႑အလိုက္ စီမံေဆာင္ရြက္သြားရန္ ျဖည့္စြက္မွာၾကားသည္။

 ဆက္လက္၍ စီမံကိန္းဧရိယာတြင္ပါဝင္သည့္ အဆုိပါဟိုတယ္အေရွ႕ဘက္ ျပည္ႀကီးမ်က္ရွင္ ကားႀကီးဝင္း ဆက္စပ္ေျမေနရာကို လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ေျခာက္ထပ္႐ံုးအစည္းအေဝးခန္းမ၌ အဆုိပါတည္ေဆာက္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ဒါေခၚယူနုိင္ေရးအတြက္ တင္ဒါေကာ္မတီ၏ ညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ဆက္လက္က်င္းပရာ တင္ဒါေကာ္မတီ ဥကၠ႒ တုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးဦးမ်ိဳးသစ္၊ အတြင္းေရးမွဴး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ဦးရဲမြန္၊ တင္ဒါေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ဝင္မ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာဌာနအလုိက္ ဌာနမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယဌာနမွဴးမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တင္ဒါေခၚယူေရးအတြက္ တင္ဒါ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းဆုိင္ရာမ်ား၊ တည္ေဆာက္ေရးကာလ၊ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီး ျမွဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းရွင္ ဖိတ္ေခၚေရးႏွင့္ စီမံကိန္းဆုိင္ရာ ထည့္သြင္းရမည့္ အခ်က္အလက္မ်ား စသည္တို႔ကို အေသးစိတ္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၾကသည္။