၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ သစ္အေျခခံ အေသးစား၊ အငယ္စားႏွင့္ အလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ား MSME သို႔ သစ္ကုန္ၾကမ္းျဖန္႔ျဖဴးမႈအား ေဒသတြင္း အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနားကို ဇန္နဝါရီ ၃၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ၇၈ လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္း၊ ရတနာပံုစူပါစင္တာအေပၚထပ္၊ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း႐ံုးတြင္ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္ႏွင့္ ျမန္္မာ့သစ္လုပ္ငန္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ တုိင္းေဒသႀကီးသစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးမ်ိဳးသစ္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးတင့္ေဆြက သစ္ေတာဦးစီးဌာနႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကား သည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးရဲမင္းသူက အသင္းအေၾကာင္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ျမန္မာ့သစ္လုပ္ငန္း ဒုတိယအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ဦးထြန္းထြန္းက MSME ေဒသတြင္း အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္ျဖင့္ သစ္ကုန္ၾကမ္း ေရာင္းခ်မည့္အစီအစဥ္အား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ တက္ေရာက္လာသူမ်ားက အိတ္ဖြင့္ေလလံစနစ္အေၾကာင္း မရွင္းလင္းသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းမႈမ်ားအေပၚ သက္ဆုိင္ရာ က႑အလိုက္ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ားက အသင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။