၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀ ရက္

 စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွစ္ရပ္တို႔၏ လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေဝးကို ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။

 အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ 'တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စားသံုးသူ၊ ထုတ္လုပ္သူ၊ ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်သူ စတာေတြက ထိေတြ႔ဆက္ဆံေနၾကသူေတြပါ၊ ႏိုင္ငံကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆုိရင္ စားသံုးသူေတြဘက္က ရရွိမယ့္အခြင့္အေရး နစ္နာတဲ့ နစ္နာခ်က္ေတြကို စားသံုးသူေတြကိုယ္တုိင္ ကာကြယ္ရမွန္း ေတာင္းဆိုရမွန္းမသိတဲ့ အားနည္းခ်က္ေတြ ေတြ႔ရပါတယ္။ အဲဒီအားနည္းခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔ လုပ္ရပါမယ္'ဟု မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက ေျပာသည္။

 စားသံုးသူေတြအေနျဖင့္ အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္ခံရလွ်င္ စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈ ေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႔ FDA ႐ံုးမ်ားတြင္ တုိင္ၾကားႏိုင္သလို online မွ တုိင္ၾကားႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ထားၿပီး အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရျခင္းမွာ အရည္အေသြးမျပည့္မီေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း စားသံုးသူ အျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖဲြ႔ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္က ေျပာသည္။

 အဆုိပါ အစည္းအေဝးသို႔  မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔ ဥကၠ႒ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ တက္ေရာက္ၿပီး စားသံုးသူ၊ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်သူမ်ားအား အသိပညာေပးေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ား၊ စားသံုးသူဥပေဒမ်ား ျပည္သူမ်ားသို႔ အသိပညာေပးျခင္း ဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးၾကသည္။