၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၆ ရက္

 ဘူတန္ႏိုင္ငံဘုရင္မင္းျမတ္၏ေဒြးေတာ္ ယခင္ဘူတန္၏ ပထမေျမာက္မိဖုရား Her Majesty the Queen Mother Ashi Dorji Wang Chuek ဦးေဆာင္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီ မိနစ္ ၂၀ တြင္ ေညာင္ဦးျမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ မႏၲေလးျမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေရာက္ရွိၾကရာ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး အစိုးရအဖြဲ႔  စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဦးျမတ္သူႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက မႏၱေလးအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေလဆိပ္၌ ၾကိဳဆိုၾကသည္။

ဧည့္သည္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီတြင္ မႏၱေလးေအာင္ေျမသာစံျမိဳ႕နယ္ ေဖာင္ေတာ္ဦး ဘုန္းေတာ္ၾကီး ပညာသင္ေက်ာင္းသို႔  သြားေရာက္ေလ့လာၾကရာ ေက်ာင္းအုပ္ဆရာၾကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားက ၾကိဳဆိုၾကျပီး ဘူတန္ႏိုိင္ငံ ဘုရင္မင္းျမတ္၏ ေဒြးေတာ္သည္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေတြ႔ဆံုကာ ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္၌ မွတ္တမ္း တင္လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။

 ထိုမွတစ္ဆင့္ ဧည့္သည္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ မဟာေလာကမာရဇိန္ေစတီ ကုသိုလ္ေတာ္ဘုရား၌ အာရံုခံတန္ေဆာင္းရွိ ဗုဒၶရုပ္ပြားေတာ္ျမတ္အား ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္းႏွင့္ နံ႔သာမ်ား ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္းပူေဇာ္ျပီး ဧည့္သည္ေတာ္ မွတ္တမ္းစာအုပ္၌ မွတ္တမ္းတင္ လက္မွတ္ေရးထိုးသည္။ 

 ထို႔ေနာက္ ဧည့္သည္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ မႏၱေလးေတာင္ရေသ့ၾကီး ဦးခႏၱီတန္ေဆာင္းႏွင့္ ဗုဒၶဘုရား၏ အရိုးဓာတ္ေတာ္ အပူေဇာ္ခံ ဌာနသို႔ သြားေရာက္ဖူးေျမာက္ၾကည္ညိဳၾကျပီး ဦးခႏၶီေက်ာင္းတိုက္ရွိ နာယကဆရာေတာ္ၾကီးမ်ားအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ မႏၱေလးေတာင္ေတာ္သို႔ ဆုေတာင္းျပည့္ျမတ္စြာဘုရားအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳၾကျပီး ပန္း၊ ဆီမီး၊ ေရခ်မ္းႏွင့္ န႔ံသာမ်ား ဆပ္ကပ္လွဴဒါန္း၍ အဂၤါေထာင့္ရွိ ျဂိဳလ္ေျပနံေျပဘုရား၌ ေရသပၸာယ္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ မႏၲေလးျမိဳ႕၏ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ရႈခင္းအလွတို႔ကို မႏၲေလးေတာင္ေတာ္ေပၚမွ ၾကည့္ရႈေလ့လာၾကျပီး မႏၲေလးေတာင္ ဆုေတာင္းျပည့္ဘုရားအား လက္ယာရစ္လွည့္လည္ဖူးေျမာက္ၾကည္ညိဳ၍ ဧည့္သည္ေတာ္မွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။