၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၃၀ ရက္

 မႏၲေလးႏိုင္ငံျခားဘာသာတကၠသိုလ္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ ဘာသာစကားသေကၤတ ဥယ်ာဥ္ငယ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခင္းက်င္းျပသမႈ ၿပိဳင္ပြဲ အခမ္းအနားကို ဇူလိုင္ ၂၈ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီက အဆိုပါတကၠသိုလ္၌က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ Fuqing International Language Teaching Centre ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင့္တင့္တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

 ထုိ႔ေနာက္ ဘာသာစကားသေကၤတ ဥယ်ာဥ္ငယ္ၿပိဳင္ပြဲက်င္းပရာ သက္ဆိုင္ရာဘာသာစကားဌာနမ်ားက ၎တို႔၏ ပန္းဥယ်ာဥ္ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ ထားမႈ၊ အမ်ိဳးသားအထိမ္းအမွတ္မ်ား ရည္ညႊန္းေဖာ္ေဆာင္ထားမႈ(National Landmarks)မ်ားႏွင့္ေျမယာရႈခင္းအလွျပဳျပင္မႈ(Landscaping)တို႔ကို ရွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကၿပီး အကဲျဖတ္ဒိုင္အဖြဲ႔က အကဲျဖတ္ အမွတ္ေပးၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာခင္းက်င္းျပသမႈၿပိဳင္ပြဲ က်င္းပရာ သက္ဆိုင္ရာ ဘာသာစကားဌာနမ်ားက ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပ ၾကရာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားက လွည့္လည္ၾကည့္ရႈၾကၿပီး အကဲျဖတ္ဒိုင္အဖြဲ႔က အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲက်င္းပရာ ဘာသာစကားသေကၤတ ဥယ်ာဥ္ငယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိေသာ အဂၤလိပ္ဘာသာဌာန၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ ျမန္မာ ဘာသာဌာန၊ တတိယဆုရရွိေသာ ဂ်ပန္ဘာသာဌာနတို႔က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားရရွိၾကသည့္ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမန္၊ ရုရွား၊ တရုတ္၊ ထိုင္းႏွင့္ ကိုရီးယားဘာသာဌာနတို႔ကို သင္တန္းေရးရာ ဌာနမွဴး ဦးႀကီးၿမိဳင္က လည္းေကာင္း၊ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ခင္းက်င္းျပသမႈၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိေသာ ဂ်ာမန္ဘာသာဌာန၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ ျမန္မာဘာသာဌာန၊ တတိယဆု ရရွိေသာ ဂ်ပန္ဘာသာဌာနတို႔ကို Fuqing International Language Teaching Centre ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာထြန္းႏိုင္က လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္သိမ့္ဆုမ်ားရရွိၾကသည့္ ျပင္သစ္၊ ကိုရီးယား၊ တရုတ္၊ ရုရွား၊ အဂၤလိပ္ႏွင့္ ထိုင္းဘာသာဌာနတို႔ကို အေရွ႕တိုင္းပညာဌာန ပါေမာကၡဌာနမွဴး ေဒါက္တာ ခိုင္ခိုင္သန္းကလည္းေကာင္း ဆုမ်ားေပးအပ္ၾကသည္။

 ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္ေပါင္းစံု ေရကူး(လိပ္ျပာကူး) မီတာ ၁၀၀ ႏွင့္ မီတာ ၂၀၀ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ တတိယဆုရရွိေသာ မပန္းျဖဴျဖဴသက္၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္ တိုက္ကြမ္ဒို (53-57)kg ဖယ္သာဝိတ္တန္းၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဒုတိယဆုရရွိေသာ မေမဝႆန္မိုး၊ ျမန္မာဘာသာစကားစြမ္းရည္ (အေရး၊ အေျပာ၊ အရြတ္၊ အဖတ္)ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပထမဆုရရွိေသာ ေမာင္ေက်ာ္ေဇယ်လင္း၊ ဒုတိယဆုရရွိေသာ ေမာင္သက္ပိုင္ဦး၊ တတိယဆုရရွိေသာ ေမာင္ေကာင္းျမတ္ထက္တို႔ကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာတင့္တင့္က လည္းေကာင္း ဆုမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။