၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္

 Unique Asia Travels & Tours မွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ေသာ Air Asia Travel Service Center (Mandalay)ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခြဲက မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအားသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၃လမ္း၊ ၂၉လမ္းႏွင့္ လမ္း၃၀ၾကားတြင္ က်င္းပရာ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ Unique Asia Travels & Tours မွ ဒါရိုက္တာ ဦးလင္းေဇာ္ေဝမန္း၊ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာ ေဒၚဆုေဝထက္လႈိင္၊ Thai Air Asia Co.,Ltd. မွ Mr.Tep Neeranatporee တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

 Air Asia Travel Service Center (Mandalay)တြင္ Air Asia ေလယာဥ္လက္မွတ္မ်ားေရာင္းခ်ျခင္း၊ ေလယာဥ္လက္မွတ္ ရက္ေျပာင္းေရႊ႕ျခင္း ႏွင့္ Air Asia ျဖင့္သြားသည့္ ခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈအားလံုးကို ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားေပးမည့္အျပင္ မႏၲေလးေလဆိပ္ အႀကိဳ၊ အပို႔ကားစီစဥ္ေပးျခင္း၊ ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း၊ ခရီးစဥ္မ်ား စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ဗီဇာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။

 Air Asia သည္ မႏၲေလးမွ ဘန္ေကာက္သို႔ စက္တင္ဘာလတြင္ တနလၤလာ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ေသာၾကာ၊ တနဂၤေႏြေန႔မ်ားတြင္ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ပ်ံသန္းၿပီး က်န္ေန႔မ်ားတြင္ တစ္ႀကိမ္ ပ်ံသန္းလ်က္ရွိရာ ေအာက္တိုဘာလမွစတင္၍ တစ္ေန႔လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ ပ်ံသန္းသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဘန္ေကာက္ မွတစ္ဆင့္ အာရွႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံရွိ ေလဆိပ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပ်ံသန္းေျပးဆြဲသြားမည္ျဖစ္ၿပီး မႏၲေလး-ဘန္ေကာက္ အသြားအျပန္လက္မွတ္ကို တစ္ေစာင္လွ်င္ US ေဒၚလာ 70 မွ Promotion ေပး၍ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။