၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ရက္

 

 

 အေရွ႕ေတာင္အာရွ နကၡတၱ ဘာသာရပ္ဆုိင္ရာ၊ ရူပေဗဒဆုိင္ရာပညာရွင္မ်ား (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ေဆြးေႏြးပြဲကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အိမ္ရွင္ႏိုင္ငံအျဖစ္ လက္ခံ က်င္းပခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ တယ္လီစကုတ္ လွဴဒါန္းျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ နကၡတၱေဗဒဘာသာရပ္ သင္ခန္းစာမ်ား ပုိ႔ခ်ျခင္း အခမ္းအနားဖြင့္ပြဲကုိ ႏုိဝင္ဘာလ ၂၉ရက္ နံနက္ ၉နာရီက မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဘြဲ႔ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 ေရွးဦးစြာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားကာ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းမုိးက အမွာစကားေျပာၾကားသည္။ ဆက္လက္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား နကၡတၱေလ့က်င့္ေရးစခန္း (NARI) မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးႏွင့္ National Astronomy Observation of Japan မွ ဒါရုိက္တာတုိ႔က အမွာစကားမ်ားေျပာၾကားၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ နကၡတၱေဗဒဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး Office of Astronomy Development (IAU-OAD) ေတာင္အာဖရိကမွ လွဴဒါန္းသည့္ Galileo Telescope ၄၈ခုႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္အတြက္ ထုိင္းႏုိင္ငံအမ်ိဳးသား နကၡတၱေဗဒသုေတသနအဖြဲ႔အစည္း National Astronomical Research Institute of Thailand (NARIT) မွ Dobsonian Telescope ႏွစ္လံုး၊ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ အမ်ိဳးသားနကၡတၱေဗဒေလ့လာေရးစခန္း National Observatory of Japan မွ Vixen Refractor ႏွစ္လံုးအား အလွဴရွင္မ်ားက ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ လွ်ပ္စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီး ဦးဇာနည္ေအာင္၊ သုေတသနႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းမုိးႏွင့္ မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမဥၨဴမင္း တုိ႔က လက္ခံရယူခဲ့ၾကၿပီး မႏၲေလးတကၠသုိလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္က ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားကာ နကၡတၱေဗဒဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဒါရုိက္တာ (IAU-OAD) ေတာင္အာဖရိကမွေပးပုိ႔သည့္ ဗီဒီယိုဖုိင္အား ဖြင့္လွစ္ျပသခဲ့သည္။