၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၈ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ၂၀၁၈-၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြက္ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီအစည္းအေဝး ကို ဇန္နဝါရီ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၇၈ လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းေထာင့္၊ ရတနာပံုစူပါစင္တာ စတုထတၳထပ္ရွိ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပသည္။ ႏွစ္ပတ္လည္အသင္းသားစံုညီ အစည္းအေဝးသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္၊ အတြင္းေရးမွဴးဦးေအာင္ၾကည္စိုး၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ ဥကၠ႒မ်ား၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူ၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာမ်ိဳးသက္က အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္မင္း က အသင္း၏ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းအား မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးစီးပြားေရး စြမ္းေဆာင္ရွင္မ်ားျဖင့္ အားသစ္ေလာင္းဖြဲ႔စည္းထားရာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ လက္တြဲၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြြားမည္ျဖစ္သည္။