၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၄ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း၊ ညီေနာင္အသင္းမ်ားမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ အိႏၵိယသမၼတႏိုင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မဏိပူျပည္နယ္မွ ကုန္သည္ႀကီးမ်ား အသင္းတို႔ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္ ၁၃ ၇က္ နံနက္ ၉ နာရီမွ ၁၂ နာရီအထိ မႏၲေလး၊ ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၇၈ လမ္းႏွင့္ ၃၄ လမ္းေထာင့္ရွိ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖဲြ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးျမတ္သူက အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအာင္ဆန္းဝင္းကႀကိဳဆုိႏႈတ္ခြန္းဆက္စကားေျပာၾကားးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ မဏိပူျပည္နယ္မွ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ဥကၠ႒က စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈျမွင့္တင္ေရးအတြက္ လာေရာက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီး အိႏၵိယလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕႐ံုးစိုက္ အိႏၵိယသမၼတႏုိင္ငံ ေကာင္စစ္ဝန္ခ်ဳပ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈကို တိုးတက္လာေစေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားသည္။ ထုိ္႔ေနာက္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ကုန္သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္းႏွင့္ အိႏၵိယႏုိင္ငံအေရွ႕ေျမာက္ေဒသ  စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားသည္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာက႑၊ ခရီးသြားက႑၊ က်န္းမာေရး၊ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေရး၊ အထည္ အလိပ္ႏွင့္ လက္မႈ နည္းပညာ၊ ပညာေရးက႑မ်ား ေဆြးေႏြးၾကသည္။

 ႏွစ္ႏုိင္ငံ ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃၂၈ သန္းရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ၂ ဒသမ ၁၈ ဘီလီယံသို႔ တိုးတက္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ကုန္သြယ္မႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၉၀ ေက်ာ္ စီးဝင္ခဲ့သည္။ အိႏၵိယ ကုမၸဏီ ၂၅ ခုမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၇၄၀ ဒသမ ၆၄ မီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ပဥၥမေျမာက္ အႀကီးဆံုး ကုန္သြယ္ဖက္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။