၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသၾကီး ကုန္သည္ၾကီးမ်ားႏွင့္ စက္မႈ၊ လက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း (MRCCI)ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံ (Euro Chamber of Commerce)တို႔ အသင္းႏွစ္ခုတို႔အၾကား နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္း အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၃၀ ရက္ေန႔ တစ္နာရီခြဲက ခ်မ္းေအးသာစံျမိဳ႕နယ္၊ ၃၄ လမ္းႏွင့္ ၇၈ လမ္းေထာင့္၊ ရတနာပံုစူပါစင္တာစတုတၳထပ္ရွိ MRCCI ရံုး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပသည္။

 လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲသို႔ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီး ဦးျမတ္သူ၊ မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီး စီးပြားကူးသန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ ေဒါက္တာခ်စ္ကိုကို၊ MRCCI ဥကၠဌ ဦးေက်ာ္မင္း၊ ဒုတိယဥကၠဌ ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား၊ ဥေရာပႏိုင္ငံ Euro Chamber of Commerce မွ Executive Director Mr. Filip Lauwerysen ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ ၾကသည္။

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအစိုးရအဖြဲ႔ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီး၊ ဥေရာပႏိုင္ငံ Euro Chamber of Commerce မွ Executive Director၊ MRCCI ဥကၠဌႏွင့္ စီးပြားကူးသန္းေကာ္မတီဥကၠဌတို႔က အဖြင့္ႏႈတ္ခြန္း ဆက္စကားမ်ား ေျပာၾကားၾကျပီး MRCCI ဥကၠဌႏွင့္ Euro Chamber of Commerce မွ Executive Director Mr. Filip Lauwerysen တို႔က MoU စာခၽြန္လႊာကို လက္မွတ္မ်ားေရးထိုးျပီး စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံု ရိုက္ၾကသည္။

 MRCCI အသင္းသူ၊ အသင္းသားမ်ား၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံ၊ တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ာမနီနိုင္ငံ၊ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၊ ILO၊ LBA၊ ခ်င္း CCI ႏွင့္ Local Network တို႔ျဖင့္ MoU လက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 မႏၱေလးတိုင္းေဒသၾကီးအတြင္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လအထိ ၁၆ ႏိုင္ငံမွ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၆၅ ခု ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ေနျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ျမန္မာႏိုင္ငံသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က်ပ္ ၄၈၇၉၅၆ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေ ၾကာင္း၊ မႏၱေလးျမိဳ႕တြင္  ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ၆၂ ခုမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၃ ဒသမ ၂၇ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေၾကာင္း၊ ရင္းနွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၁၅၈ ဘီလီယံႏွင့္ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက်ပ္ ၁၈၈၉ ဒသမ ၁၃ ဘီလီယံရွိျပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း တစ္ေသာင္းေက်ာ္ကို ရွာေဖြဖန္တီးေပးႏိုင္ ခဲ့သည္။