၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္

 လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးဌာန မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ က်ံဳးပတ္လည္ သာယာလွပေစေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရး၊ ယာဥ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေစေရး အတြက္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ျပယုဂ္ က်ံဳးပတ္လည္ လမ္းလယ္ကၽြန္းမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို ဧၿပီလဆန္းပိုင္းစတင္၍ တပ္ဆင္လ်က္ရွိသည္။

 ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊ ၆၆လမ္း၊ ၁၂လမ္းႏွင့္ ၂၆လမ္းၾကားတြင္ ေပ ၁၀၀ အကြာ တစ္တိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကြန္ကရစ္ခံုေပၚတြင္ ၉ မီတာအျမင့္ရွိ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ လွ်ပ္စစ္အင္ဂ်င္နီယာမ်ားက အနီးကပ္ ႀကီးၾကပ္ၿပီး စင္ကာပူႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Krislite လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကုမၸဏီမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ လုပ္သားမ်ားျဖင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အမီ မီးလင္းေရး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည္။

 လမ္းမီးတိုင္တစ္တိုင္တြင္ ၁၁၅ ဝပ္ရွိ LED မီးလံုး ႏွစ္လံုးပါရွိ၍ ၆၆လမ္း၊ ၁၂လမ္းႏွင့္ ၂၆လမ္း က်ဴံးအေရွ႕ဖက္ျခမ္းတြင္ အလူမီနီယံသတၱဳစပ္ အမ်ိဳးအစား မီးတိုင္ ၇၅ တိုင္ရွိၿပီး LED ၁၁၅ ဝပ္ မီးလံုး ၁၅၀ လံုး တပ္ဆင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တပ္ဆင္ေနေသာ LED မီးလံုးမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားယူနစ္ ေခၽြတာစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး လင္းအားေကာင္းေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္းမွ လွ်ပ္စစ္အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး၊ ဆားဗစ္ႀကိဳးမ်ား ရႈပ္ေထြးမႈမရွိေစေရးအတြက္ က်ံဳးပတ္လည္တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုင္းမ်ားအား ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကာဗာဖံုးအုပ္ထားေသာ ဗို႔ အားျမင့္ ေၾကးႀကိဳးမ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲတပ္ဆင္ၿပီး ဒဏ္ခံဖိုက္ဘာအိမ္မ်ားျဖင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ သြယ္တန္းေပးခဲ့သည္။

 ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ လမ္းမီးတိုင္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ တပ္ဆင္ခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕သာယာလွပေရးအတြက္ ယခုလို တပ္ဆင္ျခင္းျဖစ္သည္။