၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၂၆ ရက္

 မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး ကာယဗလေမာင္ႏွင့္ၾက့ံခိုင္မႈဆပ္ေကာ္မတီမွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေသာ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးကိုယ္စားျပဳ ကာယဗလ အားကစားသမားေပၚထြန္းေရးအတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ လူသစ္တန္း ကာယဗလေမာင္ၿပိဳင္ပြဲကို မတ္လ ၂၆ ရက္ နံနက္ ၁၀ နာရီခြဲက မႏၲေလးၿမိဳ႕၊ ဗထူးအားကစားခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ရာ ျပင္ဦးလြင္၊ ေညာင္ဦးႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္းရွိ ကလပ္အသင္းမ်ားမွ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကာယဗလေမာင္ေလာင္း အားကစားသမား ၂၁ ဦးတို႔ ပါဝင္ကာ တစ္ဦးခ်င္း၊ အဖြဲ႔လိုက္ သတ္မွတ္ကုိယ္ဟန္ ခုနစ္မ်ိဳးျဖင့္ ျပသယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး အကဲျဖတ္ဒိုင္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားက အမွတ္ေပး ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။

 ၿပိဳင္ပြဲသို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး၊ အားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန တိုင္းေဒသႀကီးဦးစီးမွဴး၊ ကာယဗလႏွင့္ကာယ ႀကံ့ခိုင္မႈဆပ္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား၊ အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ဒိုင္မ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲသီးသန္႔အလွဴရွင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ၿပိဳင္ပြဲဝင္မ်ားႏွင့္ အားကစားဝါသနာရွင္ မ်ား တက္ေရာက္ အားေပးၾကသည္။

 ေရွးဦးစြာ ၿပိဳင္ပြဲဝင္ကာလဗလေမာင္ အားကစားသမားမ်ားက အစီအစဥ္အတိုင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကၿပီး ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲကို က်င္းပရာ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ၿပိဳင္ပြဲ မ်ားတြင္ ဆုရအားကစားေမာင္မယ္မ်ားျဖစ္ေသာ 13th South East Asia(Thai) ၿပိဳင္ပြဲ၌ တတိယဆုရ ေမာင္လမင္းတစ္ရာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အိုလံပစ္ေန႔ သက္ႀကီးတန္းေမာင္ ပထမ ဦးတင္လတ္၊ ကာယၾက့ံခိုင္မႈမယ္ အႀကီးတန္း ပထမဆုႏွင့္ ကလပ္အသင္း ေပါင္းစံုၿပိဳင္ပြဲ ဒုတိယဆုရ မေနျခည္တင့္ေဝ၊ ကာယၾကံ့ခိုင္မႈ မယ္အငယ္တန္း ပထမဆုရ မစုျမင့္ဝင္းႏွင့္ ဒုတိယဆုရ မနန္းေလာင္ခန္း၊ ကလပ္ ေပါင္းစံုၿပိဳင္ပြဲ ကီလို ၆၀ တန္း ေမာင္ ပထမ ေမာင္ခင္ေမာင္ထြန္းႏွင့္ ကာယဗလေမာင္ ၂၀၁၆ တတိယဆုရ ေမာင္ခ်စ္ေငြတို႔အား တိုင္းေဒသႀကီး ကာယဗလႏွင့္ ကာယႀကံ့ခိုင္မႈဆပ္ေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးတင္ေအာင္ၾကည္က ဆုေငြမ်ား အသီးသီးေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ၿပီး တတိယဆုရ ဟာၾကဴရီ (၂)ကလပ္မွ ရန္ပိုင္စိုး၊ ဒုတိယဆုရ ကုေဋေအာင္ ဟာၾကဴရီ(၂)အား တိုင္းအားကစားႏွင့္ကာယပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေဝဇင္ က ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ကာ တိုင္းေဒသႀကီး တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာက လူသစ္တန္း ကာယဗလေမာင္ ပထမရရွိသည့္ ေအာင္မ်ိဳးေရႊ (King Body)အား ပထမဆုဖလားႏွင့္ ဆုေငြမ်ား ခ်ီးျမွင့္ခဲ့သည္။