၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၇ ရက္

 မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ကုသေရးဦးစီးဌာန၊ ျမန္မာႏုိ္င္ငံေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ား(မႏၲေလး)တုိ႔ ပူးေပါင္း ၍ ၾကက္ဥ၊ ၾကက္သားစားသံုးမႈျမွင့္တင္ေရးဆုိင္ရာ အသိပညာေပးေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲကုိ ယေန႔ နံနက္ ၉နာရီမွ ၁၂နာရီအထိ ၂၇လမ္းႏွင့္ ၆၄ လမ္းေထာင့္ရွိ Oriental House ခန္းမတြင္ ျပဳလုပ္သည္။

 ေဟာေျပာေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအဖြဲ႔ တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစုိင္းေက်ာ္ေဇာႏွင့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဆရာဝန္မ်ား၊ ပညာရွင္မ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

 စျဖစ္တဲ့အခ်ိန္မွာ အစုိးရအေနနဲ႔ စုိးရိမ္မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လူေတြမွာ ျပန္႔ပြားမႈမရွိရေလေအာင္ ေတာင္ျပဳန္းပြဲကုိ ရက္ေရႊ႕ဆုိင္းလုိက္ရပ္တယ္၊ ရာသီအလုိက္ျဖစ္တတ္တဲ့ေရာဂါမွာ ျပင္းထန္မႈရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ စုိးရိမ္မႈေတြရွိပါတယ္၊ စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔အတူ လူေတြ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥစားသံုးမႈ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြးေရာဂါနဲ႔ေရာၿပီး စုိးရိမ္စိတ္ေတြဝင္လာၿပီးမစားၾကေတာ့ဘူး။

 စုိးရိမ္စိတ္နဲ႔ မစားၾကတဲ့အခါ ေမြးျမဴေရးသမားေတြ၊ ၾကက္ဥသမားေတြမွာ အရံႈးေပၚလာၾကတဲ့အေျခအေနမ်ိဳးျဖစ္လာၾကတယ္၊ မျဖစ္ေစခ်င္ပါဘူး၊ စီးပြားေရးတစ္ခုတုိးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔ဆုိတာက စားသံုးမႈဆုိင္ရာ ကိစၥအရပ္ရပ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးဟာတုိးတက္မႈ၊ က်ဆင္းမႈဆုိတာျဖစ္လာတာပါ။

 ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနကိုၾကည့္ရင္ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးဟာ အဓိကအခန္းက႑မွာ ရပ္တည္ေနပါတယ္၊ လူတုိင္းဟာ စားေရးအတြက္ အျမဲတမ္းရုန္းကန္ေနရသလုိပဲ အျမဲတမ္းရွာေဖြေနရပါတယ္၊ အစားအစာတစ္ခုရွားပါးမႈျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ စီးပြားေရးလုပ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြဟာ စီးပြားေရး က်ဆင္းလာပါတယ္။

 ဆရာဝန္ေတြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္၊ ဓါတ္ခြဲခန္းပညာရွင္ေတြရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္အရ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး H5N1 နဲ႔ H1N1 မတူညီတာရွင္းလင္းျပတဲ့အခါမွာ ရဲရဲတင္းတင္း စားသံုးဖုိ႔ပါပဲ ဟု တုိင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးစုိင္းေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။

 ဆက္လက္၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ တိရစာၦန္ေဆးကုဆရာဝန္မ်ားအသင္းဥကၠဌ၊ ေမြးျမဴေရးဆုိင္ရာ ေဆးတကၠသုိလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း)၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ကုသေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာျမင့္သိန္းက H1N1 pandemic 2009 တုပ္ေကြးသည္ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး မဟုတ္ေၾကာင္း၊ လူလူခ်င္းကူးေသာ လူတုပ္ေကြးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၾကက္ငွက္တုပ္ေကြး H5N1 ႏွင့္ လူမွာျဖစ္သည့္ တုပ္ေကြး H1N1 ႏွစ္ခုအၾကား မ်ိဳးရုိးေရာေထြးျခင္းမရွိတာ ေတြ႔ရပါေၾကာင္း၊ ၂၀၀၉ခုႏွစ္မွ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုပ္ေကြး H1N1သည္ လူမ်ားတြင္သာကူးစက္ေသာ လူတုပ္ေကြးပုိးသစ္ျဖစ္ၿပီး ဝက္တုပ္ေကြး ဗုိင္းရပ္စ္ပုိးႏွင့္ ဆက္စပ္မႈမရွိေၾကာင္း၊ H1N1 လူတုပ္ေကြးသည္ ၾကက္သား၊ ၾကက္ဥႏွင့္ လံုးဝမသက္ဆုိင္ေၾကာင္းတုိ႔ကုိ အသိပညာေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

 အစီအစဥ္အတုိင္း ဆက္လက္က်င္းပရာ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး စားသံုးသူအျငင္းပြားမႈေျဖရွင္းေရးအဖြဲ႔၊ တုိင္းရင္းေဆးတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္(ၿငိမ္း) ေဒါက္တာေအာင္ျမင့္ႏွင့္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ ျမန္မာႏုိင္ငံေမြးျမဴးေရးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ဥကၠဌတုိ႔က ေဟာေျပာခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တက္ေရာက္လာသူမ်ား၏ သိလုိသည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။