၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္

 တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ကုန္သည္ႀကီးမ်ားအသင္း ျမန္မာႏိုင္ငံကိုယ္စားလွယ္ရံုး၌ “မႏၲေလးေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆိုင္” ဆိုင္းဘုတ္တင္အခမ္းအနားကို ၾသဂုတ္လ ၁၀ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီက ခ်မ္းေအးသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၃၂လမ္း ႏွင့္ ၇၃လမ္းေထာင့္ အမွတ္(၁၃၈)၌ က်င္းပသည္။

 အခမ္းအနားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံတက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး၊ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ သတင္းမီဒီယာအုပ္စု ဥကၠ႒ ဟန္ခ်ီရွန္း တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး ဦးစိုင္းေက်ာ္ေဇာ၊ အထက္ျမန္မာျပည္သတင္းစာဆရာအသင္း ဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္၊ စာေရးဆရာ ညိဳထြန္းလူတို႔က မုဒိတာစကားမ်ားေျပာၾကားၾကသည္။

 ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔က “မႏၲေလးေပါက္ေဖာ္စာအုပ္ဆိုင္” ဆိုင္းဘုတ္ကို ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးၾက၍ စာအုပ္ဆိုင္အတြင္း ခင္းက်င္းထားသည့္စာအုပ္မ်ားကို လွည့္လည္ၾကည့္ရႈအားေပးၾကသည္။

 တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအစိုးရခ်င္း ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ ခ်စ္ၾကည္ေရးသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုၿဖစ္ၿပီး တရုတ္- ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံသတင္းမီဒီယာတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျဖစ္သည္။ စာအုပ္ဆိုင္တြင္ စာအုပ္အမ်ိဳးအစားေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ စာအုပ္ေပါင္း ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ခန္႔ရွိၿပီး သိပၸံနည္းပညာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ က်န္းမာေရး စသည့္ က႑ေပါင္းစံုပါဝင္သျဖင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ စာေပယဥ္ေက်းမႈဖလွယ္ေရး စင္ျမင့္တစ္ခု တည္ေထာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံခ်စ္ၾကည္ေရးလမ္းမႀကီး ပိုမိုထြန္းလင္းေတာက္ပလာမည္ျဖစ္သည္။