User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

မႏၱေလးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၂ ၃၉၀၈၈

လမ္း ၃၀ x ၆၈ လမ္းေထာင့္၊

ပါတ္ကုန္း၀န္းက်င္ ရပ္ကြက္၊ မႏၱေလးၿမိဳ႕။