User Rating: 3 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar InactiveStar Inactive
 

ေညာင္ဦးခရိုင္

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴ းရံုး

ဖုန္းနံပါတ္ - ၀၆၁ ၅၀၅၆၅

ၿမိဳ႕မစည္ပင္ေစ်းအနီး၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေညာင္ဦးၿမိဳ႕။

 

ေက်ာက္ပန္းေတာင္းၿမိဳ႕နယ္၏

ေဒသဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိလိုပါက .....